Έχοντας μεγαλύτερο Κοινωνικό Αντίκτυπο…με μικρότερο Περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Τα KIOSKY’S Convenience Store αναμένεται να αναπτυχθούν ιδιαίτερα τα επόμενα 10 χρόνια καλύπτοντας Πανελλαδικά τις ανάγκες κάθε Ελληνικής οικογένειας και επεκτείνοντας το Δίκτυό τους σε Βαλκάνια και Κύπρο. Η στρατηγική μας, όσον αφορά την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη απαιτεί να περιορίσουμε τον αντίκτυπο αυτής της ανάπτυξης στον πλανήτη μας, προς όφελος των ανθρώπων μας και των κοινοτήτων που υπηρετούμε. Η στρατηγική μας επικεντρώνεται σε τρεις μετρήσιμους στόχους: