Η οικονομική συγκυρία μειώνει το διαθέσιμο εισόδημα του καταναλωτή και τον οδηγεί σε αποφυγή των παραδοσιακών εβδομαδιαίων μεγάλων αγορών μίας στάσης από τα SuperMarket. Προτιμά Αν’αυτού να επισκέπτεται τα καταστήματα συχνότερα επιλέγοντας καθημερινά τα προϊόντα που θα καταναλώσει και αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο τις περιττές δαπάνες και το περιττό «στοκ». Επιλέγει αγορές που του παρέχουν τα οφέλη της ευκολίας, της ταχύτητας, των ικανοποιητικών τιμών και της άνεσης σε κοντινή απόσταση από το σπίτι ή το χώρο εργασίας του.

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής και ο περιορισµένος ελεύθερος χρόνος οδηγούν σε ανάγκη κάλυψης όλων των καθηµερινών αναγκών σε τοπικό επίπεδο όλη τη διάρκεια της ηµέρας. Αυτή η αλλαγή δηµιουργεί την ευκαιρία για νέα ευέλικτα καταστήµατα, µε έντονα σηµατοδοτηµένο τον χαρακτήρα της ευκολίας (convenience) και της προσωπικής εξυπηρέτησης.

 Η οικονοµική συγκυρία στρέφει τον καταναλωτή στη µείωση των δαπανών του για καθηµερινές αγορές, για αυτό και προτιμά καταστήµατα που του επιτρέπουν να αποφεύγει τις περιττές δαπάνες. Επιλέγει αγορές που του παρέχουν τα οφέλη της ευκολίας, της ταχύτητας και της άνεσης σε κοντινή απόσταση από το σπίτι ή τη δουλειά του.

 Η συγκέντρωση, σε ένα κατάστηµα πολλαπλών επιλογών, κάλυψης των καθημερινών αναγκών του καταναλωτή με μια μόνο στάση, είναι η νέα τάση στη μικρή λιανική και σ’ αυτή την αγορά τα  KIOSKY’S Convenience Store είναι ο πρωταγωνιστής.